Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Иммунологическая толерантность — иммунологическое состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение определенного антигена при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам. Проблема толерантности имеет значение при пересадке органов и тканей. Толерантность к лекарствам, наркотикам и психоактивным веществам — снижение реакции на повторяющееся введение вещества, привыкание организма, ввиду чего требуется все большая и большая доза для достижения присущего веществу эффекта. Также различают обратную толерантность — особое состояние при котором требуется меньшая доза для достижения заданного эффекта, и кросстолерантность — когда прием одного вещества повышает толерантность к приему других веществ (как правило из той же группы или класса). Тахифилаксией называют быстрое (буквально после первого использования) развитие толерантности к приему лекарственного

По-украински

Імунологічна толерантність - імунологічний стан організму, при якому він не здатний синтезувати антитіла у відповідь на введення певного антигена при збереженні імунної реактивності до інших антигенів. Проблема толерантності має значення при пересадці органів і тканин. Толерантність до ліків, наркотиків і психоактивних речовин - зниження реакції на введення речовини, що повторюється, звикання організму, зважаючи на що потрібно все більшу і більшу дозу для досягнення властивого речовині ефекту. Також розрізняють зворотну толерантність - особливий стан при якому потрібно менша доза для досягнення заданого ефекту, і кросстолерантность - коли прийом однієї речовини підвищує толерантність до прийому інших речовин (як правило з тієї ж групи або класу). Тахіфілаксією називають швидкий (буквально після першого використання) розвиток толерантності до прийому лікарського