Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

атмосферу, которая господствует в обществе, создает благоприятные условия для распространения религиозных рецептов спасения от социального зла. Общие настроения больших масс людей приводят к вере в различных пророков, знамения, чудеса, приводят к возникновению новых вероучений, используемых для создания все новых и новых сект предприимчивыми или фанатичными людьми.

В условиях господства религии и мистики вербовка в новую секту происходит за счет отхода верующих от других религий, нередко в условиях настоящих духовных эпидемий.

Интересным явлением в сектантстве является его постоянное дробление на множество более мелких течений. Ни одна изсект ни в прошлом, ни в настоящем не сумела избежать дробления. Непосредственных поводов для расколов сект очень много: недовольство диктаторством, деспотизмом вождя секты, желание какого-либо пророка стать во главе всей секты, расхождение в толковании догм, влияние других вероучений и т. п. Однако все это чисто внешние проявления истинных причин,

По-украински

Процес звуження впливу на вірянах тієї або іншої релігійної організації протікає не з однаковою силою в різних соціально-історичних умовах. У області віровчення найчастіше відбувається не просто відмова від старих поглядів, яких ця церква дотримувалася у минулому, а заміна його новими, відповідно до інтересів і настроїв більшості вірян, що полягають в секті.

Вивчення тільки економічних і політичних умов не може дати повного пояснення причин відходу вірян від одних сект і відходу в інші, занепаду одних сект і виникнення інших. Адже відомо, що релігія робить свій вплив і на тих людей, які не випробовують економічного і політичного гніту. Так само низький матеріальний рівень життя мас і політичний гніт не приводять до автоматичного росту одних релігійних сект і занепаду інших. Взагалі, одними соціально-економічними умовами життя людей пояснити конкретні прояви релігійних віровчень не можна. Тут слід враховувати усю