Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Полная информацию и контроль приложений, сбор данных об угрозах по базе репутаций и многосторонняя защита с целью обеспечить безопасность сети при оптимальных затратах труда и средств.

По-украински

Повна інформацію і контроль додатків, збір даних про загрози по базі репутацій і багатосторонній захист з метою забезпечити безпеку мережі при оптимальних витратах праці і засобів.