Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Strategy
In general terms, the strategy is divided into two different approaches:
1. Expanding household productive unit of women led businesses.
2. Offering women responsibility over heifers rearing farms collective undertakings

По-украински

Стратегія
В загальних термінах, стратегія є ділився на два різні підходи:
1. Сімейна продуктивна одиниця жінок, що розширюється, приводила бізнес-структури.
2. Пропонуючи відповідальність жінок над телицями, що піднімають здійснення колективу ферм