Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Economists, and perhaps those are most closely associated in their inquiries
with the monetary institutions in being, have almost totally failed in their basic
understanding of the constitutional elements that must be present in any viable
regime. In particular, these economists are unlikely sources of inspiration for
the quantum leaps in attitudes that are needed here. There is no need for some
‘beyond science’ competence. As in other aspects of modernity, return to classical
understandings and their implications could be transformative. It is time that
nonmonetary economists return to their elementary textbooks.

По-украински

Економісти, і можливо ті тісніше всього пов'язані в їх запитах
з грошовими установами в існуванні, майже повністю терпіли невдачу в їх основі
розуміючи конституційних елементів, які мають бути, є присутніми в чому-небудь життєздатному
режим. Зокрема, ці економісти - маловірогідні джерела натхнення
квантові стрибки в стосунках, які потрібні тут. Немає ніякої потреби в чомусь
'після наукової' компетентності. Як в інших аспектах сучасності, повертаються до класичного
розуміння і їх значення змогли бути такими, що піддаються трансформації. Настав час, що
негрошові економісти повертаються до їх елементарних підручників.