Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми

боротьби з онкологічними захворюваннями

на 2007-2016 роки

1. Схвалити Концепцію Загальнодержавної програми боротьби з

онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки, що додається.

Визначити МОЗ замовником Загальнодержавної програми.

2. МОЗ розробити та подати до 1 жовтня 2006 р.Кабінетові

Міністрів України проект Загальнодержавної програми боротьби з

онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки.

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 10 липня 2006 р. N 393-р

КОНЦЕПЦІЯ

Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними

захворюваннями на 2007-2016 роки

Сучасний стан онкологічної допомоги населенню.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших

медико-біологічних і соціально-економічних проблем.Рівень

захворюваності та смертність від цієї хвороби постійно

По-русски

Об одобрении Концепции Общегосударственной программы
борьбы с онкологическими заболеваниями
на 2007-2016 годы


1. Одобрить Концепцию Общегосударственной программы борьбы из
онкологическими заболеваниями на 2007-2016 годы, что добавляется.

Определить МОЗ заказчиком Общегосударственной программы.

2. МОЗ разработать и подать до 1 октября 2006 р.Кабінетові
Министров Украины проект Общегосударственной программы борьбы из
онкологическими заболеваниями на 2007-2016 годы.


ОДОБРЕНО
распоряжением Кабинета Министров Украины
от 10 июля в 2006 г. N 393-р

КОНЦЕПЦИЯ
Общегосударственной программы борьбы с онкологическими
заболеваниями на 2007-2016 годы


Современное состояние онкологической помощи населению.

Злокачественные новообразования являются одними из опаснейших
медико-биологических и социально-экономических проблем.Уровень
заболеваемости и смертность от этой болезни постоянно