Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Most of the talk these days is about global warming.A major report on global warming has warned that average world temperatures may rise by several degrees in the next century,due to the build-up of "greenhouse gases"in the Earth's atmosphere.As the Earth gets hotter,the ice caps and glaciers may melt and sea levels may rise.It's time for action before we're all sunk!Let's become environmentally-educated.

По-украински

Більшість з розмови ці дні про глобальне потепління.Головний звіт про глобальне потепління попередив, що середні світові температури, можливо, піднімаються декількома градусами в наступному столітті, із-за реклами "парникових газів" в Земній атмосфері.Оскільки Земля стає гарячішою, крижана єдина сільськогосподарська політика і льодовики, можливо, тануть і рівні моря, можливо, піднімаються.Настав час для дії перед тим, як ми - усі нижче рівня!Давайте ставати екологічно-навченим.