Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Для учащихся 8 – 11 классов.

Цель:

- Проверить знания, умения и навыки учащихся по пройденным разделам и темам программы;

- Проверка общего уровня эрудиции;

- Формирование устойчивого интереса к предмету информатика;

- Активизация мыслительной деятельности учащихся;

- Воспитание чувства сплоченности и коллективизма.

Оборудование: компьютеры

Учитель

Дорогие ребята начинаем вечер «Компьютерных знатоков»

Разрешите, представить мне будут помогать вести вечер ведущая - Оксана Миронова и технический консультант(ТК) Абдрахманов Руслан. В отличие от Оксаны которая будет объявлять конкурсы и следить за порядком, Руслан может давать консультации по их выполнению, но в наше рыночное время его услуги платные, это значит, за каждую консультацию с команды будет, высчитывается один балл. Так что прибегать к услугам консультанта рекомендую лишь в случае крайней необходимости.

Напоминаю об обязательном соблюдении техники безопасности при работе на компьютерах.

Порядок работы на

По-украински

Для учнів 8 - 11 класів.

Мета:

- Перевірити знання, уміння і навички учнів по пройдених розділах і темах програми;

- Перевірка загального рівня ерудиції;

- Формування стійкого інтересу до предмета інформатика;

- Активізація розумової діяльності учнів;

- Виховання почуття згуртованості і колективізму.

Устаткування: комп'ютери

Учитель

Дорогі хлопці починаємо вечір "Комп'ютерних знавців"

Дозволите, представити мені допомагатимуть вести вечір ведуча - Оксана Миронова і технічний консультант(ТК) Абдрахманов Руслан. На відміну від Оксани яка оголошуватиме конкурси і стежитиме за порядком, Руслан може давати консультації по їх виконанню, але в наш ринковий час його послуги платні, це означає, за кожну консультацію з команди буде, вираховується один бал. Так що прибігати до послуг консультанта рекомендую лише у разі крайньої необхідності.

Нагадую про обов'язкове дотримання техніки безпеки при роботі на комп'ютерах.

Порядок роботи на