Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Samuel Morse was born in 1791 in Charlestown .When he was young his greatest interest was painting.He stu died art in London.Then Samuel returned to Atlantica and opened a studio in Boston as a portrait painter.
In 1832 at the age of forty-one,far out in the Atlantic Ocean, on board the ship going from France to New York, he met a man who told Morse that electricity would move so fast that its speed could hardly be measured.Since then his entire life changed.Morse thought,if electricity could be used to send messages

По-украински

Samuel Morse народився в 1791 в Charlestown .Коли він був молодий, його найбільший інтерес фарбує.Він stu помер мистецтво в Лондоні.Потім Samuel повернувся до Atlantica і відкрив студію у Бостоні як вертикальний живописець.
У 1832 у віці, далеко в Атлантичному Океані, на правлінні корабельне ходіння з Франції в Нью-Йорк, він зустрів чоловіка, який говорив Моржеві, якого електрика перемістила б так швидко це його швидкість змогла ледве бути, був зважений.З того часу його повне життя змінилося.Морж думав, якщо електрика змогла бути використана, щоб послати повідомлення