Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. Who are the key agencies involved in child protection?
2. What laws govern the child protection system in the UK?
3. What is the relevance of Every Child Matters to child protection?
4. What is the role of the Common Assessment Framework (CAF) in child protection?
5. How are child protection concerns reported?
6. What happens after a referral?
7. What is involved in an initial assessment?
8. What is a 'section 47' enquiry?
9. What is a core assessment?
10. What are child protection conferences and why are they held?
11. What is involved in care proceedings?
12. What circumstances warrant a serious case review?

По-украински

1. Хто ключові агентства залучаються до дитячого захисту?
2. Які закони управляють дитячою захисною системою у ВЕЛИКОБРИТАНІЇ?
3. Що таке - доцільність Кожних Дитячих Питань до дитячого захисту?
4. Яка роль Загальної Структури(CAF) Оцінки в дитячому захисті?
5. Як дитячі захисні турботи повідомлені?
6. Що трапляється після напряму?
7. Що залучається до початкової оцінки?
8. Що таке - запит 'секції 47'?
9. Що таке - основна оцінка?
10. Чим є дитячі захисні конференції і чому вони тримаються?
11. Що залучається до переходів турботи?
12. Які обставини гарантують серйозний огляд випадку?