Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

1.
1) 1772 - Австрія приєднала Галичину, а у 1774 р. до неї відійшла Буковина.
2)1793 - Подільське ( до р. Збруч), Волинське ( східна частина), Брацлавське, Київське воєводства були приєднані до Російської імперії.
3)1795 - західна частина Волині відійшла до Росії.
2. Україна почала набувати рис індустріального суспільства, здатного швидко розвиватися . Незважаючи на гальмо крипосництва, товарно-грошові відносини поступово розвивалися. Виробники все частіше організовувалися заради продажу товарів на ринку й отримання грошей, які не зберігали ніби скарб, а використовували, як капітал, для отримання прибутку. Наявність дешевої робочої мили, багатих покладів вугілля і руди, значне розширення ринку, вели до прискорення процесу індустріалізацїї.
Промисловий переворот розтягнувся на довгі десятиліття. Почало втрачати своеє значення земельне дворянство. Його витісняли буржуазія та інтелігенція. Сформувалася ще одна соціально - пригноблена верства - наймані робітники .
3. Для створення

По-украински

1.
1) 1772 - Австрія приєднала Галичину, а у 1774 р. до неї відійшла Буковина.
2) 1793 - Подільське ( до р. Збруч), Волинське ( східна частина), Брацлавське, Київське воєводства булі приєднані до Російської імперії.
3) 1795 - західна частина Волині відійшла до Росії.
2. Україна почала набувати рис індустріального суспільства, здатного швидко розвиватися . Незважаючи на гальмо крипосництва, товарно- грошові відносини поступово розвивалися. Виробники все частіше організовувалися заради продаж товарів на ринку й отримання грошів, які не зберігали ніби добро, а використовували, як капітал, для отримання прибутку. Наявність дешевої робочої милі, багатих покладів вугілля і руди, значне розширення ринку, вели до прискорення процесу індустріалізацїї.
Промисловий переворот розтягнувся на довгі десятиліття. Почало втрачати своеє значення земельне дворянство. Його витісняли буржуазія та інтелігенція. Сформувалася ще одна соціально - пригноблена верства - наймані робітники .
3. Для створення