Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Я преуспеваю во всех моих делах и вознагражден(а) за свои труды.
Я ни с кем не соперничаю и не спорю, и поэтому переполнен(а) счастьем и миром.
Доброта и красота окружают меня.
Целостность наполняет мое сознание.
Я умею быть благодарным(ой).
Я примиряюсь с собой.
Я достойна благополучной жизни.
Божественные законы Вселенной созданы для моего блага.
Мой разум Божественен и совершенен. Он спокоен, полон мира и благополучия.
Я многое могу. Источник Силы, Мудрости и Красоты живет во мне.
Я исполняюсь силой и верой. Моя жизнь течет в правильном русле.
Сегодня я открою для себя то, что необходимо знать мне для достижения полного успеха.
Я прогрессирую во всем. Я счастлива и успешна.
Я изменяю свое сознание, чтобы изменилась моя жизнь, так как мне необходимо.
Бог всегда со мной. Его помощь и ресурсы Вселенной всегда доступны для меня.
Я могу найти необходимые для меня ответы в моем сердце, в нем - источник Вечной Мудрости.
Я ценю себя и свое мнение.
Одно лишь мое присутствие

По-украински

Я досягаю успіху в усіх моїх справах і винагороджений(а) за свої праці.
Я ні з ким не змагаюся і не сперечаюся, і тому переповнений(а) щастям і світом.
Доброта і краса оточують мене.
Цілісність наповнює мою свідомість.
Я умію бути вдячним(ой).
Я примиряюся з собою.
Я гідна благополучного життя.
Божественні закони Всесвіту створені для мого блага.
Мій розум Божественний і досконалий. Він спокійний, повний світу і благополуччя.
Я багато що можу. Джерело Сили, Мудрості і Краси живе в мені.
Я виконуюся силою і вірою. Моє життя тече в правильному руслі.
Сьогодні я відкрию для себе те, що необхідно знати мені для досягнення повного успіху.
Я прогресую в усьому. Я щаслива і успішна.
Я змінюю свою свідомість, щоб змінилося моє життя, оскільки мені необхідно.
Бог завжди зі мною. Його допомога і ресурси Всесвіту завжди доступні для мене.
Я можу знайти необхідні для мене відповіді в моєму серці, в нім - джерело Вічної Мудрості.
Я ціную себе і свою думку.
Одне лише моя присутність