Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1.1 ADDITIONAL INFORMATION
The simulations and analysis reported in this document have been performed taking into account the information received by the customer relevant to the layout of the CTR area and airport. In the next Figure 1 the Customer’s CTR Layout is reported.

По-украински

1.1 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Моделювання і аналіз, повідомлений в цьому документі, були виконані зважаючи на інформацію, отриману клієнтом, доречним для розташування області CTR і аеропорту. У наступній Фігурі 1 Розташування ЦЕНТРУ Клієнта повідомлене.