Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Throughout our efforts however, we adhere to the definition previously
referred to as a measure of resemblance [Broder et al. 1997; Heintze
1996]. The general notion is that if a document contains roughly the same semantic content it is a duplicate whether or not it is a precise syntactic match.
When searching web documents, one might think that, at least, matching URL’s
would identify exact matches. However, many web sites use dynamic presentation
wherein the content changes depending on the region or other variables.
In addition, data providers often create several names for one site in an attempt
to attract users with different interests or perspectives.

По-украински

Впродовж наших зусиль, проте, ми дотримуємося визначення заздалегідь
називається захід подібності [Broder і інший. 1997; Heintze
1996]. Загальне поняття є, що, якщо документ містить грубо той же семантичний вміст, це - дублікат чи або не це - точний синтаксичний матч.
Шукаючи мережеві документи, один, можливо, думав би це, щонайменше, відповідаючи URL
хіба ідентифікував би точні матчі. Проте, багато веб-вузлів користуються динамічним представленням
у чому погоджувальні зміни залежно від регіону або інших змінних.
Крім того, постачальники даних часто створюють декілька імен для одного місця в спробі
щоб притягнути користувачів з різними інтересами або перспективами.