Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Конвенція також визначає процедуру виконання вироку відносно переданої засудженої особи. Передумовою виконання вироку іноземного суду згідно з вимог законодавства України є його визнання, тобто приведення вироку іноземної держави у відповідність до законодавства України з використанням судової процедури нашої держави, і таким чином відбувається заміна міри покарання, призначеної в державі винесення вироку, мірою покарання, передбаченою законодавством України за такий самий злочин.

Якщо призначений за кордоном строк покарання перевищує строк, встановлений Кримінальним кодексом України за таке саме діяння, український суд визначає строк у розмірі максимально встановленої санкції.

По-русски

Конвенция также определяет процедуру выполнения приговора относительно переданного осужденного лица. Предпосылкой выполнения приговора иностранного суда согласно требований законодательства Украины есть его признание, то есть приведение приговора иностранного государства в соответствие с законодательством Украины с использованием судебной процедуры нашего государства, и таким образом происходит замена меры наказания, назначенной в государстве вынесения приговора, мерой наказания, предвиденной законодательством Украины за такое же преступление.

Если назначен за рубежом срок наказания превышает срок, установленный Криминальным кодексом Украины за такое же деяние, украинский суд определяет срок в размере максимально установленной санкции.