Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Зх.-Європейська класична музика

Я займаюсь грою на фортепіано ,тому мені дуже близький класичний стиль в музиці.Ось чому я вирішила написати реферат на тему "Класична музика".В цьому рефераті я хочу розповісти про розвиток класичної музики в Західній -Європі, Росії та на Україні;про її видатних та відомих творців;про її значення для людства і для "мене".

Термін "класична музика" вперше прозвучав на початку 19 ст.,а до того часу намічалося 2 лінії розвитку музики : церковна і світська.Чудовими зразками народної музики є тексти,які виконувалися речитативом ,наприклад думи,балади.Музика не записувалась так як в ті часи музичне письмо знали лише монахи ,які не записували мелодії народних ("гріховних") пісень.Здебільшого ці пісні складали мандрівні музиканти.

Поступово світська музика набуває все більшого значення , розвиваєтся інструментальна музика - скрипка ,а пізніше і клавішні інструменти - клавесин.

Всесвітньовідомими творцями класичної музики є :

Бах 1685 - 1750рр. -

По-английски

Зх.-Європейська classic music
I engage in playing the фортепіано,that is why very near classic style me in music.That is why I decided to write a report on a theme "Classic music".In this report I want to tell about development of classic music in Western -Європі, to Russia and on Ukraine;about her prominent and known creators;about her value for humanity and for "me".
A term "classic music" first sounded at the beginning of 19 century, and 2 lines of development of music : were to the that pore set church and society.The wonderful standards of folk music are texts, that was executed by a recitative,for example thoughts, ballads.Music was not written down so as in those times a musical letter was known only by monks,that did not write down the melody of folk("sinful") songs.Mostly these songs were folded by travelling musicians.
Gradually society music acquires the all greater value, of розвиваєтся instrumental music is a violin,and later and keyboard instruments are a harpsichord.
The world-wide creators of classic music are :
Бах 1685 - 1750рр. -

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined