Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Purple stain is another disease in those areas that may be linked to market quality. Where these diseases are likely to occur, grow resistant varieties. Early-maturing varieties are most likely to be damaged by pod and stem blight because they will mature when temperatures are high.
Most soybeans grown today are processed for oil and protein. On the other hand, a few varieties have been developed for specialty markets.

По-украински

Пурпурна фарба - інша хвороба в тих областях, які, можливо, є, зв'язав з ринковою якістю. Де ці хвороби, ймовірно, відбуваються, вирощують стійкі різноманітності. Ранній-достигаючи різноманітності ймовірно бути пошкодженим стручком і стволовою іржею, тому що вони детально розроблять, коли температури високі.
Найбільше сої, вирощеної сьогодні, обробляється для олії і протеїну. З іншого боку, декілька різноманітностей були розвинені для specialty ринків.