Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

кoмандна економiка; економiчний вибiр; плановi органи; змiцнювати нацiональну оборону; центральнi керiвнi органи; визначати потреби; основнi галузi промисловостi; перемiщати ресурси; важка промисловiсть; споживчi товари; вiйськове устаткування; у вiдносно короткий промiжок часу; рiшуче змiнювати напрям; задовольняти бажання та потреби людей; заохочувати людей наполегливо працювати; брак стимулів; ви-

трати виробництва; незважаючи на; якiсть роботи; великий бюрократич¬ний апарат, що приймає рiшення; займатися щоденними проблемам; керувати системою; рiзний рiвень вiдповiдальностi.

По-русски

кoмандна економiка; економiчний вибiр; плановi органи; змiцнювати нацiональну оборону; центральнi керiвнi органи; визначати потреби; основнi галузi промисловостi; перемiщати ресурси; важка промисловiсть; споживчi товари; вiйськове устаткування; у вiдносно короткий промiжок часу; рiшуче змiнювати напрям; задовольняти бажання та потреби людей; заохочувати людей наполегливо працювати; брак стимулів; ви -

трати виробництва; незважаючи на; якiсть роботи; великий бюрократич¬ний апарат, що приймає рiшення; займатися щоденними проблемам; керувати системою; рiзний рiвень вiдповiдальностi.