Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В интересах трудящихся Коммуна приняла решение возложить уплату 5 млрд. военной контрибуции Германии на виновников войны — бывших депутатов Законодательного корпуса, сенаторов и министров Второй империи. Существенными реформами в области социально-экономической политики являлись: отмена ночного труда в пекарнях, запрещение произвольных штрафов и незаконных вычетов из зарплаты рабочих и служащих, введение обязательного минимума зарплаты, организация рабочего контроля над производством на некоторых крупных предприятиях, открытие общественных мастерских для безработных и т.п. Серьёзным шагом на пути социалистических преобразований являлся декрет о передаче предприятий, брошенных бежавшими из Парижа хозяевами, в руки рабочих кооперативных ассоциаций, но довести до конца это дело Коммуна не успела.

Одной из крупных ошибок П. К. в области социально-экономической политики была позиция, занятая ею по отношению к Французскому банку: Коммуна не решилась занять банк и конфисковать хранившиеся в

По-украински

В інтересах трудящих Комуна прийняла рішення покласти сплату 5 млрд. військової контрибуції Німеччини на винуватців війни - колишніх депутатів Законодавчого корпусу, сенаторів і міністрів Другої імперії. Істотними реформами в сфері соціально-економічної політики були: відміна нічної праці в пекарнях, заборона довільних штрафів і незаконних вирахувань із зарплати робітників і службовців, введення обов'язкового мінімуму зарплати, організація робочого контролю над виробництвом на деяких великих підприємствах, відкриття громадських майстерень для безробітних і тому подібне. Серйозним кроком на шляху соціалістичних перетворень був декрет про передачу підприємств, кинутих хазяями, що бігли з Парижу, в руки робочих кооперативних асоціацій, але довести до кінця цю справу Комуна не встигла.

Одній з великих помилок П. До. у сфері соціально-економічної політики була позиція, зайнята нею по відношенню до Французького банку, : Комуна не наважилася зайняти банк і конфіскувати
<<--- on-line translation is limited --->>