Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

"Would you believe in a love at first sight? I'm certain that it happens all the time" – sang the Beatles. However, some experienced people say that they do not believe in love at first sight. They claim that it is not possible to fall in love with someone you do not know. They are very often right. As the old saying goes, beauty is only skin-deep and other qualities, not outward appearance, show the true nature of a person.

По-украински

Хіба "ви повірили б в любов з першого погляду? Я упевнений, що це трапляється увесь час" - співав Біттлз. Проте, деякі були досвідчені людей говорять, що вони не вірять люблять з першого погляду. Вони стверджують, що не можливо закохуватися в хто-небудь ви не знаєте. Вони є дуже часто правильно. Оскільки старий вислів goes, краса тільки поверхнева і інші якості, не зовнішня поява, показують істинну природу особи.