Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

При застосуванні терміна «право» мається на увазі ідеальне явище: норма права, тобто правило поведінки, що виходить від держави і забезпечується можливістю застосування державного примусу. При цьому не має значення, де це правило зафіксоване, - в Законі, Указі глави держави чи в іншому нормативно-правовому акті.

По-английски

At application of term "right" there is the ideal phenomenon: a norm is right, id est rule of behavior that goes out from the state and provided by possibility of application of state compulsion. Thus not important, where it a rule is fixed, - in Law, Decree of country's leader or in other normatively-legal act.