Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Автор – Євген Іхельзон, MakeMyTrip

Змушений констатувати, що туристична індустрія остаточно зіпсувала смаки українців. Замість вражень і красот світу люди обирають «зірочки» і «сніданки». Варто пам’ятати, що всі «оллінклюзіви» і «трансфери» лишають вас можливості самостійно планувати свій час, пробувати місцеву кухню, вибирати з тисячі варіантів, і, в кінці кінців, не дають можливості робити помилки, на яких вчаться. Задача полягає в тому, що мандрівник не повинен витрачати більше грошей, ніж місцевий житель. Виняток – проживання.

Ми повинні створити альтернативну культуру подорожей, коли в кожному місті світу можна жити як місцевий, харчуватись як абориген, не піддаватися на туристичні «розводи», але при цьому не переставати радуватись та дивуватись як приїжджий.

1. Плануйте заздалегідь. Починати планування подорожі потрібно за 2-3 місяці, в більшості випадків ви отримаєте кращі ціни на квитки та проживання. Якщо маршрут вийшов дешевий, скуповуйте всі квитки, які можна викупити з

По-английски

An author is Yevhen Іхельзон, MakeMyTrip

Forces to establish, that tourist industry spoiled tastes of Ukrainians finally. Instead of the impressions and world beauties people elect "asterisks" and "breakfasts". It costs to remember, that all "оллінклюзіви" and "transfers" abandon you to possibility independently to plan the time, try a local kitchen, choose from thousand variants, and, at the end of ends, does not give an opportunity to accomplish errors on that study. A task consists in that a traveller must not spend more money, than local habitant. An exception is a residence.

We must create the alternative culture of trips, when in every city of the world it is possible to live as local, to feed as an aboriginal, not to yield on tourist broad "patterns", but here not to stop to be glad and be surprised as a visitor.

1. Plan in good time. Beginning planning of trip is needed for 2-3 months, in most cases you will get the best prices on tickets and residences. If a route went out cheap, buy up all tickets that back can be bought from