Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

V Personnel must always use the personal protective equipment envisaged by legislation and follow the indications given in this manual.
> Personnel must follow all the danger and caution indications shown on the machine.
>- Personnel must not carry out, on their own initiative, operations or interventions that are not within their province.
> Personnel are obliged to inform their superiors of every problem or dangerous situation that may arise.
>- The assembly of parts of other makes, or any modifications, can alter the characteristics of the machine and hence compromise operating safety. The manufacturer therefore declines any and all responsibility for any damage that may be caused by the use of non-original parts.

По-украински

Персонал V повинен завжди користуватися особистим захисним устаткуванням, закріпленим законодавством, і йдуть за вказівками, даними в цьому керівництві.
> Персонал повинен йти за усією небезпекою і вказівками обережності, показаними на машині.
>- Персонал не повинен здійснювати, на їх власній ініціативі, діях або втручаннях, які не в межах їх провінції.
> Персонал зобов'язані інформувати їх старше за кожну проблемну або небезпечну ситуацію, яка, можливо, з'являється.
>- збори частин іншого роблять, або будь-які модифікації, може змінити характеристики машини і отже компромісної операційної безпеки. Виготівник тому відхиляє що-небудь і уся відповідальність за будь-яке ушкодження, яке, можливо, викликається використанням неоригінальних частин.