Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

формирование государственно-монополистического капитализма, что придавало государственной политике все более экспансионистский характер. Об этом, в частности, свидетельствовали: повсеместный рост милитаризации, возникновение военно-политических союзов, участившиеся военные конфликты, носившие до времени локальный характер, усиление колониального гнета и т.п. Обострение соперничества стран определялось также в значительной мере относительной неравномерностью их социально-экономического развития, что влияло на степень и формы их внешней

По-украински

формування державно-монополістичного капіталізму, що надавало державній політиці усе більш експансіоністський характер. Про це, зокрема, свідчили: повсюдний ріст мілітаризації, виникнення військово-політичних союзів, військові конфлікти, що почастішали, носили до часу локальний характер, посилення колоніального гніту і тому подібне. Загострення суперництва країн визначалося також значною мірою відносною нерівномірністю їх соціально-економічного розвитку, що впливало на міру і форми їх зовнішньої