Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The World Wide Web, usually referred to as WWW or 3W, is a vast network of information database that feature text, sound, and even video clips. On the WWW you can go on tour of a museum or exhibition, see the latest images from outer space, go shopping, and get travel information on hotels and holidays.

По-украински

Всесвітня Павутина, зазвичай послався на те, оскільки WWW або 3W, - велика мережа інформаційної бази даних це зображує текст, звучать, і навіть відеокліпи. На WWW ви можете тривати тур музею або виставки, бачити самі останні зображення зі світового простору, ходити по магазинам за покупками, і отримувати інформацію подорожі відносно готелів і свят.