Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

69. Аналіз прибутковості товарних груп. (2)
70. Модифікована матриця БКГ (за І.Рибальченко). (3)
71. АВС-аналіз. (3)
72. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. (3)
73. Аналіз стабільності асортименту. (2)
74. Розрахунок коефіцієнтів варіації та XYZ-аналіз. (3)
75. Матриця суміщення XYZ-аналізу з АВС-аналізом. (2)

ПРИМІТКА. У дужках подано оцінку складності питання за п`ятибальною шкалою: «1» - найлегше, «5» - найважче.

По-русски

69. Анализ прибыльности товарных групп. (2)
70. Модифицированная матрица БКГ (за И.Рибальченко). (3)
71. АВС-анализ. (3)
72. Кривая Лоренца и коэффициент Джине. (3)
73. Анализ стабильности ассортимента. (2)
74. Расчет коэффициентов вариации и XYZ -аналіз. (3)
75. Матрица совмещения XYZ -аналізу с АВС-анализом. (2)

ПРИМЕЧАНИЕ. В скобках подана оценка сложности вопроса по пятибальной шкале: "1" - легче всего, "5" - тяжелее всего.