Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Андрейчин С.Р. Деякі аспекти застосування арт-методів в освітньому просторі.

Пошуки ефективних методів психодіагностичної, корекційної, розвивальної та консультативної роботи спрямували нас до арт-терапії як ефективного та сучасного методу психологічної допомоги особистості. Дана стаття розкриває різні аспекти групової роботи з дорослими із застосуванням арт – методів в контексті семінарів, тренінгів, практичних занять.

Ключові слова: арт –методи, групова робота, внутрішні ресурси, зовнішні ресурси, поведінкові паттерни, зворотній зв’язок, візуальні образи, художня експресія.

По-английски

Андрейчин С. Some aspects of application of methods of арт in educational space.

The searches of effective methods of психодіагностичної, correction, developing and consultative work directed us to therapy of арт as effective and modern method of psychological help of personality. This article exposes the different aspects of group work with adults with application арт - methods in the context of seminars, training, practical employments.

Keywords: арт of -методи, group work, internal resources, external resources, поведінкові паттерни, feed-back, visual offenses, artistic expression.