Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Major payment transactions in Ukraine are effected via the National Bank clearing system – a set of arrangements in which debts between banks are settled by adding up all the transactions in a given period and paying only the net amounts needed to balance inter-bank accounts.
The National Bank reports to the Parliament.
Commercial banks and credit institutions are founded and operated in compliance with the Law on Banks and Banking Activities. Other applicable law regulations are issued by the National Bank.
Commercial bank is considered founded and regarded as a legal entity after registration of its charter at the National Bank of Ukraine. The license issued in its name by the National Bank of Ukraine confirms its entitlement to effect banking operations.

По-украински

Головні платіжні операції в Україні робляться через Національну Банківську клірингову систему - набір угод, в яких борги між банками поселяється додаючи усі угоди в цей період і платіж тільки мережевим кількостям треба було балансувати міжбанківські рахунки.
Національні Банківські повідомлення Парламенту.
Комерційні банки і кредитні установи засновані і діяв в згоді із Законом про Банки і Банківською Діяльністю. Інші відповідні законні правила імітовані Національним Банком.
Комерційний банк розглядається заснував і розцінив як юридична особа після реєстрації його чартеру в Національному Банку України. Ліцензія, випущена в його ім'я Національним Банком України, підтверджує своє право, щоб виконувати банківські дії.