Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Lots of meetings, of course, happen in the corridor around the coffee machine, and those are probably the most efficient sort, because they rend to be spontaneous, small and quick. Bigger ones are usually more problematic, and team members have to put up with meetings where too little though goes into the agenda, the location, the people asked, to attend and the outcome, say those who try to improve them. That allows unimportant ideas or tedious individuals to hog the floor, with the result that a lot of team members: find it hard to look forward to the next meeting.

По-украински

Сила-силенна зустрічей, звичайно, трапляється в коридорі навколо кавової машини, і ті є ймовірно найефективніші сортують, тому що вони рвуть, щоб бути мимовільними, трохи і швидко. Більші зазвичай проблематичніші, і членам команди доведеться підняти із зустрічами, де занадто мало хоча йде в порядок денний, розташування, люди запитали, щоб стежити і результат, говорять ті, хто пробує поліпшити їх. Це дозволяє малозначним ідеям або нудним індивідуумам викривлятися поверх, з результатом, що багато членів команди : знаходять це важким для очікування з нетерпінням наступної зустрічі.