Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

На картині «Напровесні» художницею зображено ранню весну. Природа пробуджується від довгого зимового сну.

Затріпотіли від лагідного подиху теплого весняного

вітерця гілочки молодих верб, що виросли зі старого пня.

Непереможний закон природи: старе відживає, даючи

життя новому, молодому!

Переконливо тонко вимальована кожна гілочка. Так відчувати і так любовно передавати красу природи могла

лише добра і щедра людина.

Такою і була майстриня Катерина Білокур. Картина

«Напровесні» милує око ніжністю кольорів. Здається, що на

цей пейзаж дивишся з розчиненого вікна. Шорсткий

стовбур білокорої берізки, гнучке вербове гілля, торішня пожухла трава — все виписано до найдрібніших деталей,

справляє праження живого. А далина повита прозорим

ніжним серпанком вранішнього туману. Ніби відчуваєш

вологість і свіжу прохолоду. І над усім — писоке блакитне

небо, чисте й безхмарне. Від небесної блакиті підсинилась і

вода у річці, що вийшла зі своїх берегів од весняної повені. Картина викликає радість від

По-английски

On a picture "At the beginning of" spring an artist is represent an early spring. Nature wakes up of long winter dream.
Began to palpitate from the soft breathing warm spring
breeze of sprig of young willows that grew from an old stump.
Invincible natural law: the old becomes obsolete, giving
life new, young!
Convincingly every sprig a draw in detail thinly. So to feel and so love pass beauty of nature could
only kind and generous man.
Such was a good hand Kateryna Білокур. Picture
"At the beginning of" spring grants pardon an eye tenderness of colors. Seems, that on
look this landscape out of the opened window. Rough
barrel of білокорої bindweed, flexible willow гілля, last year's пожухла grass - all is written to the shallow details,
produces праження living. And distance повита transparent
by tender haze of morning fog. Feel as though
humidity and fresh coolness. And above everything - писоке blue
sky clean and cloudless. From a celestial bright blue color підсинилась and
water is in the river that burst its banks from a spring flood. A picture causes gladness from

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined