Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Задачи практики
После окончания практики студент обязан знать:
• характеристику предприятий, которые предоставляют услуги туристам;
• схему технологических процессов производства;
• состав и назначение всех видов помещений, рабочих мест, взаимосвязей между ними;
• составления договоров на обслуживание туристов, а также оформления всей документации;
• технологию принятия самостоятельных решений при исполнении конкретных задач в производственных ситуациях;
• современные и новые формы и методы предоставления туристических услуг;
• транспортное обслуживание туристов;
• оценку экономических показателей предприятий;
• охрану труда работников

По-украински

Завдання практики
Після закінчення практики студент зобов'язаний знати:
- характеристику підприємств, які надають послуги туристам;
- схему технологічних процесів виробництва;
- склад і призначення усіх видів приміщень, робочих місць, взаємозв'язків між ними;
- складання договорів на обслуговування туристів, а також оформлення усієї документації;
- технологію ухвалення самостійних рішень при виконанні конкретних завдань у виробничих ситуаціях;
- сучасні і нові форми і методи надання туристичних послуг;
- транспортне обслуговування туристів;
- оцінку економічних показників підприємств;
- охорону праці працівників