Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

7. Sugar
Sugar is very important ingredient to add sweet taste and color of bread. While it helps to yeast bread as nourishment, white sugar is largely used. Brown sugar, powder sugar or cotton sugar may be called by special requirements.
8. Yeast
Yeast passes doughy yeasting process, then produces carbon dioxide, making bread expand and inner fibre soft. However, yeast fast breeding needs carbohydrate in sugar

По-украински

7. Цукор
Цукор - дуже важливий інгредієнт, щоб додати солодкий смак і колір хліба. Поки це допомагає хлібу дріжджів як живлення, білий цукор значною мірою використаний. Коричневий цукор, порошковий цукровий або бавовняний цукор, можливо, називається спеціальними вимогами.
8. Дріжджі
Дріжджі передають тістоподібний процес дріжджування, потім робить вуглекислоту, заробляючи на життя розширитися і внутрішній fibre soft. Проте, дріжджі швидко, розводивши вуглевод потреб в цукрі