Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In general,books can be divided into two main groups:fiction and nonfiktion. Fiction books containmade-up stories, non-fiction books are books that give facts.
In ancient times books were written by hand and few copies were made. Sometimes several men were needed to copy a book as the workwas slow. For many yers the number of books in the world was very small. Only a few people had copies of them to read and study.

По-украински

Взагалі, книги можуть бути ділив на два головний groups:fiction і nonfiktion. Історії книжкового containmade-up вигадки, книги наукової літератури - книги, які дають факти.
У древніх книгах часів були написані ручним способом і декілька копій було зроблено. Іноді декілька чоловіків було потрібно, щоб копіювати книгу як workwas повільно. Для багатьох yers число книг у світі було дуже маленьким. Тільки кілька чоловік мало копії їх, щоб читати і вивчення.