Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The free movement of services and of establishment allows self-employed persons to move between member states in order to provide services on a temporary or permanent basis. While services account for 60–70% of GDP, legislation in the area is not as developed as in other areas. This lacuna has been addressed by the recently passed Directive on services in the internal market which aims to liberalise the cross border provision of services.[147] According to the Treaty the provision of services is a residual freedom that only applies if no other freedom is being exercised.

По-украински

Безкоштовний рух послуг і установи дозволяє працюючим на себе особам рухатися між країнами-учасниками для того, щоб надати послуги на тимчасовій або постійній основі. Поки послуги дають звіт про 60-70f валовий внутрішній ПРОДУКТ, законодавства в області немає так розвивають, як в інших областях. Близько ця порожнеча звертається нещодавно передавав послуги Директиви з внутрішнього ринку, який прагне звільнити забезпеченість перехресної межі послугами.[147] Згідно з Угодою забезпеченість послугами - залишкова свобода, яка тільки звертається, якщо ніяка інша свобода не розвивається.