Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The United States is a federal constitutional republic, in which the President of the United States (the head of state and head of government), Congress, and judiciary share powers reserved to the national government, and the federal government shares sovereignty with the state governments. Federal and state elections generally take place within a two-party system, although this is not enshrined in law.

По-украински

Сполучені штати - федеральна конституційна республіка, в якій Президент сполучених штатів (глава держави і глава уряду), Конгресу, і судові загальні повноваження резервували до національного уряду, і федерального суверенітету урядових акцій з урядами штату. Федеральний і державний вибір загалом має місце в межах двосторонньої системи, хоча це не зберігається в законі.