Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

19 ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ

19.1 Мета
Метою цього розділу є опис повноважень, відповідальності та порядку щодо забезпечення простежуваності вимірювання.

19.2 Сфера застосування
Цей розділ дійсний для всього ВЦ.

19.3 Відповідальність та повноваження
За забезпечення простежуваності вимірювання несуть відповідальність директор та завідувачі лабораторій ВЦ.
Уповноважений з якості несе відповідальність за контроль належного оформлення документів, які містять відомості щодо простежуваності вимірювань (свідоцтв про повірку робочих еталонів та паспортів СЗП), а також за проведення проміжних перевірянь робочих еталонів і СЗ складу матеріалів та дотримання персоналом ВЦ встановлених вимог щодо їх використання та зберігання.

19.4 Опис
Вимірювальне та випробувальне обладнання з вимірювальними функціями, що використовуються в ВЦ для провадження випробування, до введення в експлуатацію та періодично, згідно з затвердженими переліками, повіряється згідно з ДСТУ 2708 або

По-русски

19 ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

19.1 Цель
Целью этого раздела является описание полномочий, ответственности и порядка относительно обеспечения простежуваності измерения.

19.2 Область применения
Этот раздел действителен для всего ВЦ.

19.3 Ответственность и полномочия
За обеспечение простежуваності измерения несут ответственность директор и заведующем лабораторий ВЦ.
Уполномочен из качества несет ответственность за контроль надлежащего оформления документов, которые содержат сведения относительно простежуваності измерений (свидетельств о поверке рабочих эталонов и паспортов СЗП), а также за проведение промежуточных перевірянь рабочих эталонов и СЗ состава материалов и сдерживания персоналом ВЦ установленных требований относительно их использования и хранения.

19.4 Описание
Измерительное и испытательное оборудование с измерительными функциями, которые используются в ВЦ для осуществления испытания, к введению в эксплуатацию и периодически, согласно утвержденным перечням, поверяется согласно ДСТУ 2708 или