Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Яблонська Тетяна Нилівна (1917 - 2005)

Художниця

Місце народження – Смоленськ, Росія.

Тетяна Яблонська народилась у вчительській родині. Батько був викладачем російської мови і малювання, мати – викладач французької. У 1928 році родина Яблонських переїхала в Україну. У 1935-1941 роках Тетяна Яблонська навчалась в Київському художньому інституті, майстерні Федора Кричевського та Сергія Григорієва. Після війни, починаючи з 1947 і до 1973 року, Яблонська працювала викладачам художнього інституту.

Офіційне визнання Яблонська отримала завдяки картині «Хліб» (зберігається в Державній Третьяковській Галереї, Москва, Росія). За цю картину Яблонська була представлена в 1950 році до Державної премії СРСР, а в 1958 році отримала бронзову медаль на Всесвітній виставці в Брюсселі.

Творчості Яблоснької властивий широкий жанровий діапазон: художниці писала портрети, натюрморти, пейзажі, тематичні картини.

Тетяна Яблонська у своїй роботі відійшла від академічної манери радянського соцреалізму: вона увібрала до свого живопису традиції народної настінного розпису, з насиченими кольорами, конкретною предметністю навколишнього світу.

Визначними роботами Тетяни Яблонської є: «Весна» 1951 року, «Безіменні висоти» 1969 року, «Вечір. Стара Флоренція»1973, «Льон» 1977 року за яку вона отримала Державну премію СРСР.

1998 року отримала Державну Шевченківську премію. У 2001 році Тетяна Яблонська була нагороджена орденом Героя України.

2006 її іменем було названо вулицю в Києві.

По-английски

Яблонська Тетяна Нилівна (1917 - 2005)

Artist

A birth-place is Smolensk, Russia.

Тетяна Яблонська was born in teaching family. A father taught school of Russian and drawing, to have is a teacher of French. In 1928 family of Яблонських moved to Ukraine. In 1935-1941 Тетяна Яблонська studied in the Kyiv artistic institute, workshop of Fedir Кричевського and Serhij Григорієва. Then wars, beginning from 1947 and 1973 to, Яблонська worked to the teachers of artistic institute.

Got official confession of Яблонська due to a picture "Bread" (kept in State Третьяковській of Gallery, Moscow, Russia). For this picture Яблонська was presented in 1950 to the State bonus of the USSR, and in 1958 got a bronze medal on the World exhibition in Brussels.

To work of Яблоснької peculiar wide genre range: wrote portraits, still lives, landscape, thematic pictures an artist.

Тетяна Яблонська in the work stepped back from the academic manner of soviet соцреалізму : she absorbed to painting of tradition folk of the wall painting, with the saturated colors, concrete subjectness of the surrounding world.

Prominent works of Тетяни Яблонської are: "Spring" of 1951, "Nameless heights" of 1969, "Evening. Old Florence" 1973, "Flax" of 1977 for that she got the State bonus of the USSR.

in 1998 got the State Shevchenko bonus. In 2001 Тетяна Яблонська was the recipient of an award the order of Hero of Ukraine.

2006 by her name a street was adopted in Kyiv.