Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

After Linneus had finished his studies at the University with his professor's encouragement he made application to the Royal Society of Sweden to send him on a scientific expedition to Lapland. The Royal Society agreed to the commission. So on May 12, 1732 Linneus set out on foot on the road leading north.

По-украински

Після того, як наявний Linneus закінчив свої вивчення в Університеті із заохоченням його професора він зробив додаток до Королівського Суспільства Швеції, щоб послати його на науковій експедиції в Лапландію. Королівське Суспільство, погоджене до комісії. Так 12 травня, 1732 Linneus відправився на стопі на дорожній лідируючій півночі.