Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
“Затверджено”
на методичній нараді кафедри
пропедевтики внутрішніх хвороб № 1

Завідувач кафедри
Професор В.З.Нетяженко

________________________
(підпис)
“______” _____________ 2009 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ


Навчальна дисципліна Пропедевтика внутрішньої медицини
Модуль № 1 Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб
Змістовний модуль № 1 Введення в

По-русски

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
Национальный медицинский университет имени О. О. Богомольца
"Утверждено"
на методическом совещании кафедры
пропедевтики внутренних болезней № 1

Заведующий кафедры
Профессор В.З.Нетяженко

________________________
(подпись)

в 1

"______" _____________ 2009 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ


Учебная дисциплина Пропедевтика внутренней медицины
Модуль № 1 Основные методы обследования больных в клинике внутренних болезней
Содержательный модуль № 1 Введение в