Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Австралия — единственное государство в мире, занимающее территорию целого
континента, поэтому Австралия имеет только морские границы. Странами-соседями
Австралии являются Новая Зеландия, Индонезия, Папуа Новая Гвинея и другие
островные государства Океании. Австралия удалена от развитых стран Америки и
Европы, крупных рынков сырья и сбыта продукции, но множество морских путей
связывают Австралию с ними, а также Австралия играет важную роль в азиатско-
тихоокеанском регионе.
Австралия имеет федеративное устройство и включает в себя 6 штатов:
Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинсленд, Южная Австралия, Тасмания, Западная
Австралия — и 2 территории : Северная территория, Австралийская Столичная
территория. Территория страны составляет 7682 тыс.кв.км, расположена на
Австралийском материке, о.Тасмания и другими островами.
Столица Австралии — г. Канберра. Австралия — федеральное государство в
составе содружества, возглавляемого Великобританией. Глава государства —
английская королева,

По-украински

Австралія - єдина держава у світі, що займає територію цілого
континенту, тому Австралія має тільки морські межі. Країнами-сусідами
Австралії являються Нова Зеландія, Індонезія, Папуа Нова Гвінея і інші
острівні держави Океанії. Австралія віддалена від розвинених країн Америки і
Європи, великих ринків сировини і збуту продукції, але безліч морських шляхів
зв'язують Австралію з ними, а також Австралія відіграє важливу роль в азіатський-
тихоокеанському регіоні.
Австралія має федеральний пристрій і включає 6 штатів:
Новий Південний Уельс, Вікторія, Квинсленд, Південна Австралія, Тасманія, Західна
Австралія - і 2 території: Північна територія, Австралійська Столична
територія. Територія країни складає 7682 тыс.кв.км, розташована на
Австралійському материку, о.Тасмания і іншими островами.
Столиця Австралії - м. Канберра. Австралія - федеральна держава в
складі співдружності,
<<--- on-line translation is limited --->>