Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Accordingly, the continent has become mostly urbanized: three out of four Europeans live in cities and towns and nearly every acre of land has been parted out for human use or habitation. There is, however, wide fluctuation in Belgium, the most urban nation in Europe, 95 percent of people live in cities compared wiyh only 33 percent in Portugal.

По-украински

Відповідно, континент став здебільшого урбанізував: три поза чотирма європейцями живуть в містах і містах і приблизно кожен акр землі був розділив для людського використання або житла. Є, проте, широке коливання у Бельгії, сама міська нація в Європі, 95 відсотка людей живуть в містах був порівнянний wiyh тільки 33 відсотки в Португалії.