Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

One day he followed Brown into his office and said: "Look here, here's your five pounds, let me have my letter back again." "Never," said Brown. "I bought and paid for it, it's my letter and I mean to keep it."
That's all. I'm not a writer of the modern school and that is why, perhaps, I can't write it just as it is and leave it. It's against my principles. I want a story to have form, and I don't see how I can give it that if you are unable to give the story the right kind of end.

По-украински

Один день, за яким він слідував Коричневим в його офісному і вищезгаданому:, "Поглянули сюди, тут є ви п'ять фунтів, дозволяють мені мати мій лист назад знову". "Ніколи," говорив Коричневим. "Я купив і заплатив за це, це - мій лист і я маю намір тримати це".
Це усе. Я - не автор сучасної школи і ось чому, можливо, я не можу написати цьому точно так, як і це є і залишають це. Це проти моїх принципів. Я хочу, щоб історія мала формують, і я не дивлюся, як я можу дати цьому, що, якщо ви не в змозі дати історії правильний вид закінчуються.