Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In 1941, Hunziker and Krapf defined tourism as people who travel "the sum of the phenomena and relationships arising from the travel and stay of non-residents, insofar as they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity." In 1976, the Tourism Society of England's definition was: "Tourism is the temporary, short-term movement of people to destination outside the places where they normally live and work and their activities during the stay at each destination. It includes movements for all purposes.".

По-украински

У 1941, Hunziker і Krapf визначив туризм як людей, які подорожують "суму явищ і стосунків, що є результатом подорожі і припинення нерезидентів, оскільки вони не призводять до постійної резиденції і не сполучені з будь-якою заробляючою діяльністю". У 1976, Товариство Туризму англійського визначення було: "Туризм - тимчасовий, короткостроковий рух людей до місця призначення за межами місць, де вони зазвичай живуть і працюють і їх діяльність впродовж перебування в кожному місці призначення. Це включає рухи для усіх цілей".