Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Mandate of UNDEF
UNDEF finances projects primarily carried out by civil society organizations as
well as independent constitutional bodies, regional and international organizations. UNDEF
aims to support action-oriented projects to bring about measurable and tangible
improvements in democracy and human rights on the ground, thereby translating the
concept of “democracy” into practical solutions for people to have their voices and choices
heard.
UNDEF-financed projects will be implemented over a period of two years,
principally at country level and in least developed, low or middle income countries.
UNDEF also provides discrete funding to a number of regional and global projects
promoting democracy (see § 5.1). Eligibility criteria are elaborated further in Section 5

По-украински

Мандат UNDEF
UNDEF фінансує проекти передусім здійснював цивільними society організаціями, як
добре як незалежні конституційні тіла, регіональні і міжнародні організації. UNDEF
прагне підтримувати орієнтовані дією проекти, щоб принести про вимірний і tangible
удосконалення в демократії і права людини на землі, таким чином переводить
концепт "демократії" в практичних рішеннях, щоб люди мали їх права голосу і альтернативи
чується.
Проекти, що UNDEF-financed, здійснюватимуться за період двох років,
головним чином в рівні країни і в найменше розвивають, низько або країни середнього прибутку.
UNDEF також забезпечує дискретне фінансування до ряду регіональних і глобальних проектів
просування демократії(подивіться § 5.1). Критерії права на обрання розробляються далі по Секції 5