Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

People are fond of travelling

По-русски

Люди нежны от путешествия