Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ДОГОВІР № 28.07.11

м. Київ “28” липня¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 2011 р.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Товариство з обмеженою відповідальністю «Алеф-Виналь-Крим»_________ , надалі – “Замовник”, в особі директора Логвінова О.О.______________., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та
діючі на підставі Свідоцтва про реєстрацію в м. Києві. надалі – “Виконавець”, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

Стаття 1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі
1.1. Бренд – знак для товарів і послуг Замовника, торгова марка Замовника.
1.2. Додаток – письмово узгоджений Сторонами додаток до Договору на надання певних Послуг. Зміст Додатку складається:
1.2.1. із Завдання, яке обов’язково містить найменування (а також детальний розпис таких найменувань Послуг за етапами/видами), кількість, умови та вимоги до Послуг;
1.2.2. із Строків надання Послуг, які можуть вказуватись в Додатку, якщо вони відомі Виконавцю на дату

По-украински

ДОГОВІР № 28.07.11

м. Київ "28" липня¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 2011 р.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Товариство з обмеженою відповідальністю "Алеф-Виналь-Крим"_________, надалі - "Замовник", в особі директора Логвінова О. О.______________., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та
діючі на підставі Свідоцтва про реєстрацію в м. Києві. надалі - "Виконавець", з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

Стаття 1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі
1.1. Бренд - знак для товарів і послуг Замовника, торгова марка Замовника.
1.2. Додаток - письмово узгоджений Сторонами додаток до Договору на надання певних Послуг. Зміст Додатку складається:
1.2.1. із Завдання, яку обов'язково містить найменування (а також детальний розпис таких найменувань Послуг за етапами/видами), кількість, умови та вимоги до Послуг;
1.2.2. із Строків надання Послуг, які можуть вказуватись в Додатку, якщо сморід відомі Виконавцю на дату