Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The beauty of the DQ SLA is the acknowledgement that data quality problems – and their
remediation – are almost always tied to a business process. In order to benefit from the
processes suggested by the definition of a DQ SLA (especially items 5, 7, 9, and 12),
systems supporting those activities must be put into place, namely:
• Data quality rules management
• Measurement, monitoring and notification
• Data quality incident categorization, prioritization and tracking

По-украински

Краса DQ SLA - визнання, що проблеми якості даних - і вони
повторне посередництво - майже завжди зв'язуються з бізнес-процесом. Для того, щоб отримати вигоду
обробляє пропонується визначенням DQ SLA(особливо вироби 5, 7, 9, і 12),
системи, що підтримують ту діяльність, мають бути поміщені на місце, а саме:
- управління правил якості Даних
- Вимір, моніторинг і повідомлення
- класифікація інциденту якості Даних, пріоритетність і дослідження