Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Міністерство охорони здоров’я України
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології

Факультет: стоматологічний Спеціальність: стоматологія
Курс: 3 Семестр: 5
Навчальна дисципліна: терапевтична стоматологія
Підсумковий модульний контроль 1
«Методи обстеження стоматологічного хворого.
Ураження твердих тканин зубів»


БІЛЕТ № 8

1. 40 тестових завдань I рівня складності.
2. 2 клінічні задачі.
3. Практичне завдання: провести диференціальну діагностику гостого середнього та хронічного середнього карієсу.
4. Практичне завдання: провести двохсеансний метод лікування гострого глибокого карієсу 47 (ІІ клас за Блеком), враховуючи послідовність і особливості проведення кожного етапу.


Затверджено на засіданні кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології, протокол № _____ від _________________


Завідувач кафедри, професор

По-русски

Министерство здравоохранения Украины
ВДНЗУ "Украинская медицинская стоматологическая академия"
Кафедра пропедевтики терапевтической стоматологии

Факультет: стоматологический Специальность: стоматология
Курс: 3 Семестр: 5
Учебная дисциплина: терапевтическая стоматология
Итоговый модульный контроль 1
"Методы обследования стоматологического больного.
Поражение твердых тканей зубов"


БИЛЕТ № 8

1. 40 тестовых заданий I уровня сложности.
2. 2 клинических задачи.
3. Практическое задание: провести дифференциальную диагностику гостого среднего и хронического среднего кариеса.
4. Практическое задание: провести двохсеансний метод лечения острого глубокого кариеса 47 (ІІ класс за Блеком), учитывая последовательность и особенности проведения каждого этапа.


Утверждено на заседании кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии, протокол № _____ от _________________


Заведующий кафедры, профессор