Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В статті представлені загальні визначення поняттям смислова одиниця та «ЛЕКЦІЯ» в семантичній структуризації модуля знань. Описаний розподіл лінгвістичних понять по структурним одиницям. Описані наступні операції, які виконуються над смисловими

По-английски

In the articles presented general determinations by a concept semantic unit and "LECTURE" in semantic структуризації of the module of knowledge. Described distribution of linguistic concepts for to the morphons. Described next operations that is executed above semantic