Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

кисти корневые и коротко корневищные

По-украински

У сучасному будівельному бізнесі усе більш активно використовуються інформаційні технології і спеціалізоване програмне забезпечення. Це САПР і ГИС, системи управління проектною документацією і кошторисне ПЗ. Кошторисні системи дають оцінку проекту(під проектом ми розумітимемо об'єкт інвестицій) з точки зору об'ємів робіт, вартості, загальній потребі в ресурсах за проектом, але не надають таких важливих для успішного виконання проекту відомостей, як календарний план робіт, графік потреби в ресурсах, календарний профіль витрат.
У організаціях будівельного комплексу існує висока потреба в програмному забезпеченні саме по календарному плануванню. Оскільки знаходження оптимального способу реалізації проекту за часом при максимально ефективному використанні ресурсів є ключовими чинниками успіху, а при конкуренції, що росте з кожним днем, - гарантом виживання організації.
Серед вимог будівельних компаній з подібного роду програмним комплексам